obloha sa rozliala
a my sme
ako dúhové guličky
v zemskej dlani
dotýkame sa
(nezáleží ako tesno)
len v jedinom bode

naša dúha vyrastie
z rozbitého skla