jeden bod
je zvláštny fenomén
bez rozmeru
a predsa
mu musíš venovať
všetku pozornosť