dotyky tela
voňajú vlasy
piješ mi z dlane
blčia ti oči
zrazu je ticho
sme milo drzí
pritesné objatia
ohnivý pocit
a sladká únava
láskanie s tebou

obloha chcela
epitaf krásy
vrúcne snívanie
vesmír sa točí
s posledným dychom
vesmírne slzy
možno sa vytratia
ešte dnes v noci
brieždenie uspáva
ružové nebo