slovo boh
aké ľahké
pre slepca napísať
zalepiť ľuďom oči
a potom spolu vrieskať
po tme
od strachu

jedno slovo
ako krok do smrti
aké ťažké
žiť