hľadíš na korálky
vo výstrihu
mojej košele
a ja dúfam
že snívaš
aké by to bolo
mať ma
oblečeného
iba v nich