cítim ako
upevňuješ múry
svojho srdca
príliš horlivo
čakáš
na môj útok
(ktorý nepríde)