stála za katedrou
placho dospelá
(ako prvý raz)

taká je krehká
žena
keď sa zamiluje
do študenta