hroby mlčia
len pomníky šepkajú
za ľudí stratených
medzi hviezdami
zem ukrýva
ľudskú pravdu nahú
mŕtvi sa nestarajú

chladné cintoríny
píšu monológy
do kamennej knihy

hroby sú pre živých