slovo veľa zaváži
aj keď je len ilúziou
ako tiene súmraku
zo života
urobím si poéziu
a na konci
pred jej pravdou
skloním sa
až do prachu