keď sme náhle padli
každý do svojho sveta
povedala si mi
poď so mnou
do ticha
aby slová neprekričali
našu lásku