si pilotkou
mojich túžob
vynášaš ma
vysoko nad oblaky
a počas búrok pristávaš
na prvom letisku
aby som mohol natankovať
a opraviť motory