keď dozrú odpovede
na naše otázky
odpadnú
zo stromu života
samé od seba