kresťanská symbolika
Ježiš Kristus
na kríži

a on by si tak veľmi prial
aby ho niekto
dal dole