báseň je ticho duše
púšťanie slov na slobodu
aby ma vzali do stratena
kde nie sú pojmy
a žiadne mená
len chuť žitia
medzi tónmi snenia
nežné klamstvo
to je báseň
a rozpúšťanie kúskov ega
až napokon nič neostane
ani zo mňa
ani z Teba