Nádej

11 hodín pred výsadkom

Prípravy trvali niekoľko dní. Okrem vyhodnocovania podmienok života na planéte, prebiehala analýza myšlienkových vĺn šíriacich sa z jej povrchu. Ich existenciu dokázali významní vedci na Zemi koncom 21. storočia. Práve ony boli dôvodom, prečo Euro-americká únia financovala našu priekopnícku výpravu do susednej slnečnej sústavy skôr, ako sa vyčerpali vedecké a kolonizačné možnosti našej vlastnej. Zdrojmi takýchto silných myšlienkových vĺn môžu byť iba vysoko inteligentné bytosti. Zajtrajšok vojde do histórie.

1. deň
Pristátie na planéte prebehlo bez problémov. Zloženie atmosféry sa do značnej miery podobalo atmosfére na Zemi. Percento kyslíka v ovzduší je však o niečo vyššie. Napriek tomu nám to nebráni pohybovať sa po povrchu bez dýchacích prístrojov. Prvých pár hodín na planéte, ale zatiaľ žiadny kontakt. Dalo sa predpokladať, že to potrvá trochu dlhšie. Z orbitu sme nezaznamenali žiadny vedecko-priemyselný ruch príznačný pre našu Zem. Akoby tieto bytosti žili hlboko pod povrchom. Ale prečo?

2. deň
Objavili sme rozľahlé pozemné komplexy a množstvo pozostatkov vysoko vyvinutej kultúry. Dokonca aj vegetácia na planéte akoby oplývala nízkym ale predsa postrehnuteľným stupňom vedomia. Celý výsadok je v eufórii. Je to pochopiteľné, no ja mám pocit, že v tom bude niečo viac. Akoby to bolo tým vzduchom.

5. deň
Hlbinné sondy nezaznamenali pod povrchom žiadne prejavy inteligentného života. Naše prístroje však stále zaznamenávajú rovnako intenzívne myšlienkové vlny. Nadšenie nás neopúšťa napriek neúspechom hľadania. Začínam mať pocit, že samotné hľadanie už nie je pre výsadok prioritné. Riadiace centrum na orbite je znepokojené. My sme však plní energie. U všetkých členov výsadku, vrátane mňa, som postrehol zmeny v správaní. Akoby sme si boli bližší. Najskôr sa to prejavilo silnou empatiou a teraz už aj na intelektuálnej úrovni. Niečo sa s nami deje.

7. deň
Dnes som zmenil nastavenie prístrojov. V celom ovzduší sme zaregistrovali výskyt energetických mikroorganizmov. Je to neuveriteľné. Tento mikroskopický život produkuje dostatok energie, ktorá ho nielen udržiava pri živote, ale jej nadbytok vysiela do najbližšieho okolia čím energetizuje všetko ostatné. Cíti to každý jeden z nás. Nikto z výsadku už nepotrebuje spať. Zmenilo sa aj vnímanie nás samých. Cítime sa už nielen ako súčasť tejto planéty, ale taktiež ako jej zmysel.

11. deň
Neuposlúchol som rozkaz vrátiť sa s výsadkom na materskú loď na orbite. Vlastne sme všetci naraz vedeli, že to nechceme, nebolo potrebné povedať ani slovo. Prerušil som spojenie s velením. Nejaký čas potrvá, kým za nami pošlú ďalších, aby nás priviedli späť. Netušia, že tým nič nevyriešia. Táto planéta je živá.

30. deň
Začíname to chápať. Cítime to. Sú tu. Všade naokolo. Stávame sa ich súčasťou tak isto, ako sa oni stávajú nami. Existujú len ako prúdy vedomia, avšak rovnako reálne ako ľudská subjektivita viažúca sa na naše materiálne telá. Prejavujú sa ako energia prostredníctvom energetických mikroorganizmov vo vzduchu. Každým nádychom ich cítime čoraz viac. V našich životoch sme nikdy pojmu existencia neprikladali taký napĺňajúci zmysel.

32. deň
Dnes po dlhom čase a naposledy odošlem všetky informácie a výsledky našich meraní, vrátane našich vlastných pocitov, na materskú loď. Dokážem predpokladať ich reakcie a znepokojenie prerastajúce do ignorácie našej účasti na tejto výprave. Napriek tomu im tie nuly a jednotky informácií odošlem... aby som im nevzal možnosť vidieť v nich viac, ako len nuly a jednotky.

33. deň
Rozhodli sme sa. Energetická úroveň našich tiel a myslí dosahuje rozhodnú hranicu. Po jej prekročení sa zriekneme svojho človečenstva a naše vedomie splynie s vedomím celku. Ostane po nás len meno, ktoré sme dali tejto planéte ako odkaz pre ľudstvo, a ktoré som prstom napísal do prachu. Nádej.