prechádzam pomedzi
piliere stromov
pozerám na
korunné klenby
a obdivujem
fresky jesenného lístia
najkrajšie
aké som v živote videl

chrám živého Boha