spomíname
čo bolo snami
cítime sa opustení
a tak veľmi
oklamaní

slepo čakať
až vyrastieme
z mládeneckých pieh
je prvá ľudská cnosť
a prvý detský hriech