niekde
v priestore nepoznania
Bod vystúpil
zo svojho rozmeru
a bol vesmír
nastala evolúcia hmoty
ktorej náhodou
som ja

otváram okno
do seba