najprirodzenejšia
ľudská vlastnosť
je túžba dostať sa
do lepšieho stavu