sloboda dýchať sloboda hovoriť sloboda  ísť  sloboda
robiť  čokoľvek  sloboda  stratiť  sa  sloboda  objaviť
sloboda zotrvať sloboda rozhodnúť sloboda nevedieť