(ekologická)

naša matka Zem
trpko ľutuje
že sme jej
vyliezli na hrb