som básnik človek muž
som márnivá žena
som prach každodenný
som prchavosť snenia
som polarita farieb
som krákanie vranie
som pohľadom svätca
som hriech a milovanie

každý deň
som ktorý som