zaspávaš
v mojej svadobnej košeli

oddaná na dotyk