život je taký nádherný
že niekedy musím
privierať oči