po všetkých krivkách
tvojho tela
spoľahlivo zablúdim
k predstavám
o najtajomnejšej hviezde

bezhlavo sa rútim
za horizont našich udalostí