ja som Boh
ktorý zjedol jablko
(ne)poznania
a teraz blúdim
a hľadám cestu
k sebe samému