som
alfa aj omega
všetko ostatné
je prázdnota
medzi tým