piť čistú vodu z tvojich dlaní
a ostať hraví ako deti
samo nebo po tom túži
našu lásku od nás mámi
nakláňa k nám svoje uši
a učí nás čítať z trávy
a snívať kto príde tretí

svetom kráčať vedľa seba
až do konca po bod zlomu
vysmiať ľudské hlavolamy
a z kvetov cítiť našu vôňu
a všetko čo bolo s nami