prečo

Písať sám o sebe v kontexte vlastnej tvorby sa môže zdať na prvý pohľad zbytočné, pretože práve ona vyjadruje autorove najosobnejšie zážitky a pocity. Moje básne však aj napriek svojej bezprostrednosti a výpovednej hĺbke ostávajú bez konkrétnejšieho rámca iba pomerne izolovanými a abstraktnými časťami môjho života. Ak ste sa už stihli zoznámiť s mojím vnútorným svetom, máte možnosť pozrieť sa na mňa aj zvonku, pretože iba syntézou obidvoch svetov možno preniknúť do celistvosti umenia.

kto

Volám sa Rastislav Ďurove a narodil som sa 3. decembra 1978. Vyrastal som v okolí Lučenca v harmonickej rodine milujúcich rodičov ako prostredné dieťa medzi dvoma sestrami. Svoje prvé básne som začal písať už na prvom stupni základnej školy. Táto raná tvorba sa však pochopiteľne niesla najmä v duchu napĺňania predstáv o tom, čo by v mojom detskom ponímaní básňou malo byť, t. j. rýmovačky a prvoplánové myšlienky. V tomto období mi bola zo strany rodičov poskytnutá maximálna podpora pre moje záujmy a takmer ideálne podmienky na neskorší osobný rozlet, čo retrospektívne považujem za kľúčový prvok v mojom osobnom aj umeleckom živote.

ako

V rámci ďalšieho vzdelávania som absolvoval 5 rokov štúdia na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci, čo bolo obdobie, ktoré v kontexte prvej lásky a priateľstiev, sprostredkovaných predstáv o bohu a intenzívnejšej snahy o poetické vyjadrovanie výrazne ovplyvnilo moju poéziu o pár rokov.

Ďalšou významnou etapou v mojom živote bolo štúdium práva v Banskej Bystrici. Do celoživotného priateľstva pretavená sotva začínajúca druhá láska, vzápätí nevybojovaná (a predsa získaná) tretia a môj osobný rozchod s hluchým a slepým kresťanským bohom vtlačil pečať do mojich básní na celé roky. Záverečné obdobie vysokej školy kulminovalo sklamaním a bolesťou z rozpadu citovo nenaplneného vzťahu, ale aj vášnivým vzplanutím dlho neprežívaných citov k osudovej žene, ktorá sa neskôr stala mojou manželkou.

Nasledujúce roky v prostredí výziev hlavného mesta a rozvíjajúceho sa silného priateľstva v pracovnom kolektíve predstavovali obdobie osobného hľadania, spoznávania, rozletu a nových skúseností. V mojom vnútornom svete došlo k určitému zmierneniu vyhraneného pohľadu na boha, ktorého som začal s nadhľadom vnímať ako neoddeliteľnú súčasť upadajúcej západnej mytológie, ale aj k prehlbovaniu intímneho vzťahu k mojej životnej partnerke.

kam

Všetky zmienené kľúčové vzťahy a životné situácie, ktoré sa ako neviditeľná niť ťahajú celou zbierkou (ale dotýkajú sa aj nezaradených básní), môžu byť pre vás akousi "podpultovou nápovedou" pre ich širšie pochopenie. Vnímam také užšie zblíženie medzi mnou a vami ako veľmi podstatné. Poézia mi otvorila dvere do jemnejšieho sveta, kde sú pocity výpovednejšie ako slová, a ja by som veľmi rád urobil to isté pre vás. Vstúpte na chvíľku do môjho života, ktorý sa počas jeho priebehu stal zároveň aj mojím vlastným nebom. Skúste spolu so mnou vnímať jeho krásu a dynamiku a nechajte sa inšpirovať na ceste za svojim vlastným šťastím...

niečo

© Rastislav Ďurove, autor básnickej zbierky vlastné nebo, nezaradených básní, básnických textov a poviedok publikovaných na tejto stránke

© Aum, autorka úvodnej ilustrácie